internet
telekomunikacije
video
tehnicko
kont
instalacije

PostHeaderIcon NAŠE USLUGE :

Wireless

Bežični Internet (High Speed Wireless Internet) je definisano ustrojstvo projektovano sa određenim ciljem. Osnovni cilj je povezivanje klijenata na Internet uz pomoć bežične radio-veze na visokim frekvencijama. Osnovna prednost upotrebe ove vrste Interneta je prihvatljiva cena korisničke opreme i baznih stanica, a visok kvalitet što je idealno za prvenstveno poslovne korisnike, potom i privatne koji imaju velike potrebe za korišćenjem istog.Ovaj model je pogodan jer je mnogo manje osetljiv na smetnje, zagušenja i omogućava znatno kvalitetniji sistem pružanja usluga korisnicima.Bežični internet ostvaruje se kroz vezu između provajdera i korisnika a kompletan sistem bismo najjednostavnije mogli uporediti sa mobilnom tehnologijom. Ipak, da bi korisnik bio u mogućnosti da korisi ove sisteme koje nudi SONS.ctd, mora da bude u predviđenoj zoni koju pokrivaju naši signali. SONS.ctd u svojoj komercijalnoj upotrebi ima dva opsega frekvencija. Prvi, osnovni 2.4 gHz i nešto napredniji, praktično usavršen sa daleko većim kapacitetima i manjim brojem smetnji od 5.3 gHz.Korisnici bežičnih Internet usluga koje nudi SONS.ctd su mahom poslovni subjekti, firme i kompanije, međutim sve češće je javljaju i privatna lica sa sofisticiranim potrebama koje se mogu zadovoljiti samo uz pomoć WIRELESS-a. Prednosti korišćenja ove vrste usluga su višestruke, prvenstveno, bezbednost podataka, potom i garantovane pristupne brzine kao i protok. Svi paketi su na bazi FLAT-a, što je korisnicima konačno i najvažnije. Konačno upotrebom WIRELESS-a telefonska linija će ostati slobodna...

Ostalo u ovoj kategoriji: P2P Ethenet »
itpodrska