internet
telekomunikacije
video
tehnicko
kont
instalacije

PostHeaderIcon NAŠE USLUGE :

Implementacija računarskih mreža

Računarska mreža je u osnovi skup računara i drugih uređaja koji mogu biti povezani na više načina (kablovima..) sve to prvenstveno radi lakše komunikacje i razmene podataka. Dakle, veza između najmanje dva računara koji dele svoje resurse može se nazvati računarskom.
SONS.ctd vam nudi :

  • projektovanje mreže

  • postavljanje mreže

  • konfigurisanje mreže

  • održavanje nove kao i postojeće (oporavak sistema, čišćenje od virusa, backup podataka)

  • konfigurisanje linux, mail i proxy servera

itpodrska