internet
telekomunikacije
video
tehnicko
kont
instalacije

PostHeaderIcon NAŠE USLUGE :

Kamere za video nadzor

Uređaji današnjice, bez kojih je teško zamisliti funkcionisanje velikih a često i manjih ustrojenih sistema. Najprostije rečeno, pomoću kamere se prate fotografije u nizu, sa ili bez snimanjem tona.

Kamere za video nadzor su danas prilično pristupačne, te ukoliko ih prihvatimo kao preventivnu meru sigurnosne zaštite, postaju i neophodne. Prednosti su im mnogobrojne... Osim što u svakom trenutku možete znati šta se dešava na lokaciji koja vam je važna.

Prosleđivanje date slike je osnovni zadatak kamera, dok se sam proces i snimanje obavlja na centralnom računaru koristeći poseban softver. Ovi sistemi se mogu nazivati i tradicionalnim, jer zadovoljavaju potrebe osnovnog broja populacije korisnika.

itpodrska