internet
telekomunikacije
video
tehnicko
kont
instalacije

PostHeaderIcon NAŠE USLUGE :

DVR

DVR služi za snimanje, pregled ili arhiviranje video signala i zvuka snimljenog kamerom. Svaki sistem video-nadzora se zasniva na nekoliko komponenata- centralnom uređaju, koji skladišti snimljene podatke na interni hard disk, a to je DVR (digitalni video rekorder) ili računar koji poseduje DVR karticu.

Kartica poseduje sve opcije kao i sam uređaj i preporučuje se da se računar koristi samo za video-nadzor, da ne bi došlo do blokade u sistemu, te da bi se sam videonadzor mogao koristiti na najbolji mogući način.

 

 

itpodrska