internet
telekomunikacije
video
tehnicko
kont
instalacije

PostHeaderIcon NAŠE USLUGE :

Sistemi za zaštitu od požara

O ovim sistemima može se naglasiti da imaju osnovni cilj zaštite onoga što je svakome najvažnije - a to je ljudski život. Sistemi automatske detekcije požara su neophodni da bismo obezbedili svoju imovinu i materijalna dobra. Sistemi za detekciju požara se sastoje od centralne jedinice za detekciju i signalizaciju požara, automatskih detektora požara, ručnih javljača požara, uređaja za zvučno i svetlosno alamiranje i uređaja za paralelnu indikaciju. Pored ovih osnovnih komponenti,sistem za detekciju požara sadrži i uređaje za daljinski prenos alarma i izvršne uređaje za aktiviranje sekundarnih funkcija sistema, kao što je uključenje stabilnih automatskih sistema za gašenje, isključenje ventilacije, zatvaranje protivpožarnih vrata, aktiviranje daljinskog prenosa alarma i obaveštavanje vatrogasne službe.

itpodrska